Privacy Policy Dutch

Privacy Policy Dutch Version

Introductie

Dit document betreft de privacy policy van Eindhovense Studenten Esports Vereniging Zephyr, nader genoemd als E.S.E.V. Zephyr.

E.S.E.V. Zephyr is toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke data. In deze privacy policy zullen wij duidelijk en transparant zijn over de informatie die wij verzamelen en hoe wij deze informatie verwerken. 

E.S.E.V. Zephyr zal uw persoonlijke data met zorg verwerken. E.S.E.V. Zephyr is verplicht de wet te handhaven, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

– Uw persoonlijke data zullen verwerken in overeenkomst met het doel waarvoor uw data opgevraagd is. Deze doelen en soorten persoonlijke data zijn later in dit document aangeven.

– Uw persoonlijke data zullen verwerken voor enkel het doel waarvoor wij de data hebben opgevraagd.

– Passende technische en organisatorische maatregelen zullen toepassen om de veiligheid van uw persoonlijke data te waarborgen.

– Geen persoonlijke data doorsturen naar andere partijen tenzij dit nodig is voor de executie van het doel.

– Op de hoogte zijn van uw rechten omstreeks persoonlijke data, en deze rechten zullen respecteren.

E.S.E.V. Zephyr maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

E.S.E.V. Zephyr verkrijgt persoonsgegevens van de Eindhovense Studenten Sport Federatie. Het gaat hier over de controle van een sportkaart en de controle van inschrijving bij E.S.E.V. Zephyr. 

Als E.S.E.V. Zephyr zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke data. U kunt contact met ons opnemen via de contactinformatie onderaan het document als u vragen heeft over onze privacy policy.

Uw rechten betreffende uw persoonlijke data

Eenieder heeft het recht om de gegevens die van hem/haar bewaard worden in te zien. Er kan een verzoek tot wijziging worden ingediend indien: 

 • De persoonsgegevens niet kloppen.
 • De persoonsgegevens niet compleet zijn.
 • De persoonsgegevens niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
 • De persoonsgegevens worden gebruikt op een manier die in strijd is met een wet.

Een verzoek tot verwijdering kan alleen geweigerd worden als E.S.E.V. Zephyr rechtelijk verplicht is deze te bewaren.

Zowel het verzoek tot inzage, het verzoek tot correctie als het verzoek tot verwijdering kan gedaan worden via een mail naar secretaris@esevzephyr.nl. E.S.E.V. Zephyr is verplicht binnen 4 weken een antwoord te geven op dit verzoek.

Indien een verzoek niet binnen 4 weken of niet naar tevredenheid wordt beantwoord kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Waar gebruiken wij uw persoonlijke data voor?

Persoonlijke data worden verwerkt door E.S.E.V. Zephyr met de volgende doeleinden:

 • Ledenadministratie
 • Contributie
 • Informatie leveren via email. Elke email heeft een link om af te melden.
 • Informatie leveren via WhatsApp. Onze leden zitten in een admin WhatsApp groep waarbij de leden de telefoonnummers van andere leden kunnen zien.
 • Het vastleggen van evenementen op onze website en sociale media. Dit wordt vermeld bij de registratie en/of locatie van het evenement.

Wij verwerken alleen data van minderjarigen (personen jonger dan 16) wanneer per brief toestemming is gegeven door een ouder of verzorger.

Doorsturen naar derde partijen

Wij kunnen mogelijk data doorsturen naar onze partners. Deze partners zijn betrokken in de executie van de overeenkomst en/of taak.

Omdat wij het digitale platform Google gebruiken, en deze buiten de EU gevestigd is, hebben wij strikte regulaties met derde partijen buiten de EU om aan de Europese privacy regulaties te voldoen.

Er zijn sociale media knoppen aanwezig op onze website. De administratoren van deze diensten verzamelen uw informatie wanneer uw op een van deze knoppen drukt.

Bewaringstermijn

Persoonlijke data worden bewaard zo lang als u een lid bent van E.S.E.V. Zephyr. Foto’s en video’s van onze evenementen zullen op onze platformen blijven, tenzij hiervoor een bezwaar wordt ingediend.

De bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd als:

 • De persoonsgegevens niet meer nodig zijn.
 • Uw lidmaatschap eindigt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw data te bewaren.
 • De toestemming voor het bewaren van de persoonsgegevens is ingetrokken.
 • Er bezwaar is gemaakt omdat de persoonsgegevens worden gebruikt bij direct marketing.
 • Er bezwaar is gemaakt vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
 • De persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.
 • De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen.

Contactinformatie

E.S.E.V. Zephyr

Onze Lieve Vrouwenstraat 1
5612 AW Eindhoven

info@esevzephyr.nl